Modern 14+ jaar

Moderne dans is een podiumdans zonder vaststaand bewegingspatroon. Het is een verzamelbegrip voor verschillende, zeer individuele danstechnieken uit de eerste helft van de twintigste eeuw toen men probeerde los te breken van de regels en de strikte danspassen die het klassiek ballet oplegden.

Dit soort eigentijdse dansvormen worden nu veelal aangeduid als ‘hedendaagse dans’ en gaan over verhalen vertellen en non-verbale communicatie (dit is heel wat anders dan uitbeelden met gebaren!). Moderne theaterdans onderzoekt extreme tegenstellingen, bijvoorbeeld van zacht en sierlijk naar intens en aards. Bewegingen worden meer benaderd vanuit beeld, ademhaling, zeggingskracht en de ruimte om je heen.

De kinderen ontwikkelen in deze les hun creativiteit, expressief vermogen en krijgen de ruimte om zelf – of met elkaar – dans te maken, maar er worden ook technische vaardigheden geleerd.

Modern 14+ jaar

Woensdag 17.45-18.45 uur
Docent: Jenny en Tanya

Schrijf je nu in voor Modern 14+ jaar!