Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van Studio 181 is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan Studio 181 niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Studio 181 spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan Studio 181 van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Studio 181 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Studio 181 komen.

Studio 181 heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Studio 181 gecontroleerd of goedgekeurd. Studio 181 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© Studio 181 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Studio 181 worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.