Opzegtermijn

Uitschrijving voor de lessen dient op de hieronder genoemde data vóór de aanvang van het nieuwe termijn/blok te geschieden:

Uitschrijven voor blok 1: uiterlijk 15 augustus
Uitschrijven voor blok 2: uiterlijk 15 december
Uitschrijven voor blok 3: uiterlijk 15 maart

Uitleg waarom Studio 181 een opzegtermijnen hanteert

Wanneer je ingeschreven bent voor één of meer danslessen bij Studio 181, ben je niet verplicht om het hele cursusjaar af te maken. Je kunt je aan het eind van elk blok uitschrijven. Wel vragen we je om ons uiterlijk twee weken voor aanvang van het nieuwe blok te laten weten wanneer je je uit wilt schrijven.

Hetzelfde geldt voor de start van een nieuw cursusjaar: zonder tegenbericht wordt je inschrijving in het nieuwe cursusjaar verlengd. Ook bij de start van een nieuw cursusjaar vragen we je om ons uiterlijk twee weken van te voren te laten weten als je je wilt uitschrijven.

De reden dat wij deze opzegtermijn hanteren is omdat wij vóór de start van het blok moten weten wie voor welke les is ingeschreven, zodat wij op basis van het aantal inschrijvingen het lesrooster op kunnen stellen. Wanneer er grote wijzigingen in een bepaalde les zijn, kunnen we besluiten om deze groep bijvoorbeeld te verplaatsen of op te splitsen.

Wanneer er na het opstellen van het nieuwe rooster toch nog leerlingen zijn die zich uitschrijven, kan dat betekenen dat er niet alleen 1 of 2 leerlingen minder in de les zijn, maar dat de hele groep daardoor geen bestaansrecht meer heeft. Of het kan zijn dat een groep vol leek te zijn, waardoor we proeflessers hebben afgezegd die zich anders bij de groep hadden kunnen aanmelden.

Wanneer achteraf blijkt dat we beter een andere lesindeling of rooster hadden kunnen maken, kunnen wij dat bij aanvang van het blok dat niet alsnog omgooien, aangezien de andere leden van die groep een commitment aan de lestijd gemaakt, die zij ook niet zomaar kunnen veranderen.

Het kost ons dan ook veel extra tijd om het lesrooster na een late uitschrijving alsnog rond te krijgen.

Tot slot baseren we de vaste lasten zoals administratie, huur en andere kosten op de inkomsten van de inschrijvingen. Dit houdt verband met de financiële verplichtingen die wij zelf ook vroegtijdig moeten aangaan voor de huur van de studio en andere lasten.

Gezien het bovenstaande hopen we dat iedereen begrip op kan brengen voor de opzegtermijn.

Opzeggingen dienen per mail gestuurd te worden naar administratie@studio181.nl. Mondelinge, telefonische en opzeggingen per app worden enkel ter kennisgeving aangenomen maar gelden NIET als officiële opzegging.

Indien er na de opzegtermijn wordt opgezegd, is het lesgeld voor het komende lesblok verschuldigd.